Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tving

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tving 1419 14,1% 27,6% 26,7% 31,6% 7,2% 54,3% 45,7% 0,8% 0,7%
Summa 1419 14,1% 27,6% 26,7% 31,6% 7,2% 54,3% 45,7% 0,8% 0,7%

http://www.val.se