Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nättraby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nättraby V 1123 17,6% 33,7% 23,9% 24,8% 8,3% 49,7% 50,3% 0,1% 0,4%
Summa 1123 17,6% 33,7% 23,9% 24,8% 8,3% 49,7% 50,3% 0,1% 0,4%

http://www.val.se