Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nättraby Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nättraby Ö 1214 15,2% 43,3% 23,6% 18,0% 8,2% 50,3% 49,7% 0,2% 1,5%
Summa 1214 15,2% 43,3% 23,6% 18,0% 8,2% 50,3% 49,7% 0,2% 1,5%

http://www.val.se