Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nättraby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nättraby S 1389 12,0% 45,9% 20,2% 22,0% 6,8% 50,3% 49,7% 0,4% 0,7%
Summa 1389 12,0% 45,9% 20,2% 22,0% 6,8% 50,3% 49,7% 0,4% 0,7%

http://www.val.se