Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hasslö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hasslö 1283 10,5% 31,3% 22,1% 36,0% 5,4% 50,1% 49,9% 0,1% 0,8%
Summa 1283 10,5% 31,3% 22,1% 36,0% 5,4% 50,1% 49,9% 0,1% 0,8%

http://www.val.se