Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hulta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hulta 1254 12,4% 34,2% 26,4% 27,0% 7,2% 50,4% 49,6% 0,2% 1,5%
Summa 1254 12,4% 34,2% 26,4% 27,0% 7,2% 50,4% 49,6% 0,2% 1,5%

http://www.val.se