Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Blekan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Blekan 1148 24,2% 23,3% 20,3% 32,1% 7,9% 45,7% 54,3% 0,1% 1,7%
Summa 1148 24,2% 23,3% 20,3% 32,1% 7,9% 45,7% 54,3% 0,1% 1,7%

http://www.val.se