Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Espedalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Espedalen 928 23,2% 23,1% 24,9% 28,9% 9,3% 52,7% 47,3% 0,3% 2,3%
Summa 928 23,2% 23,1% 24,9% 28,9% 9,3% 52,7% 47,3% 0,3% 2,3%

http://www.val.se