Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Varan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Varan 785 8,4% 28,4% 28,3% 34,9% 4,1% 51,6% 48,4% 0,4% 1,0%
Summa 785 8,4% 28,4% 28,3% 34,9% 4,1% 51,6% 48,4% 0,4% 1,0%

http://www.val.se