Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hasselstad-Eringsboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hasselstad-Eringsboda 1044 13,7% 28,3% 25,4% 32,7% 5,5% 53,9% 46,1% 1,0% 0,8%
Summa 1044 13,7% 28,3% 25,4% 32,7% 5,5% 53,9% 46,1% 1,0% 0,8%

http://www.val.se