Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Häggatorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Häggatorp 1184 17,2% 32,0% 22,0% 28,8% 8,1% 53,0% 47,0% 0,5% 1,2%
Summa 1184 17,2% 32,0% 22,0% 28,8% 8,1% 53,0% 47,0% 0,5% 1,2%

http://www.val.se