Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kalleberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kalleberga 1262 14,9% 28,0% 21,8% 35,3% 7,1% 50,2% 49,8% 0,4% 1,3%
Summa 1262 14,9% 28,0% 21,8% 35,3% 7,1% 50,2% 49,8% 0,4% 1,3%

http://www.val.se