Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kallinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kallinge 1232 18,6% 30,4% 22,6% 28,4% 7,5% 50,2% 49,8% 0,1% 1,1%
Summa 1232 18,6% 30,4% 22,6% 28,4% 7,5% 50,2% 49,8% 0,1% 1,1%

http://www.val.se