Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Förkärla-Listerby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Förkärla-Listerby N 1114 11,8% 33,6% 27,7% 26,9% 7,2% 50,3% 49,7% 0,4% 1,4%
Summa 1114 11,8% 33,6% 27,7% 26,9% 7,2% 50,3% 49,7% 0,4% 1,4%

http://www.val.se