Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hjortsberga-Edestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hjortsberga-Edestad 1291 14,2% 32,6% 25,4% 27,8% 6,0% 49,7% 50,3% 0,2% 0,5%
Summa 1291 14,2% 32,6% 25,4% 27,8% 6,0% 49,7% 50,3% 0,2% 0,5%

http://www.val.se