Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bräkne-Hoby Landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bräkne-Hoby Landsbygd 1104 11,8% 30,4% 26,9% 30,9% 5,7% 52,5% 47,5% 0,6% 0,9%
Summa 1104 11,8% 30,4% 26,9% 30,9% 5,7% 52,5% 47,5% 0,6% 0,9%

http://www.val.se