Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Prästslätten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Prästslätten 1398 17,5% 25,7% 24,1% 32,8% 7,2% 49,7% 50,3% 0,7% 1,4%
Summa 1398 17,5% 25,7% 24,1% 32,8% 7,2% 49,7% 50,3% 0,7% 1,4%

http://www.val.se