Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stadsporten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stadsporten 1416 23,4% 20,3% 21,7% 34,6% 8,2% 47,5% 52,5% 0,4% 1,5%
Summa 1416 23,4% 20,3% 21,7% 34,6% 8,2% 47,5% 52,5% 0,4% 1,5%

http://www.val.se