Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Torget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Torget 1444 27,4% 23,3% 19,7% 29,6% 10,4% 47,5% 52,5% 0,6% 1,7%
Summa 1444 27,4% 23,3% 19,7% 29,6% 10,4% 47,5% 52,5% 0,6% 1,7%

http://www.val.se