Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tubbaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tubbaryd 1185 17,5% 26,2% 25,1% 31,1% 6,7% 48,8% 51,2% 0,5% 1,5%
Summa 1185 17,5% 26,2% 25,1% 31,1% 6,7% 48,8% 51,2% 0,5% 1,5%

http://www.val.se