Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrala Asarum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Asarum 1490 15,3% 26,8% 21,9% 36,0% 7,6% 46,2% 53,8% 0,1% 0,4%
Summa 1490 15,3% 26,8% 21,9% 36,0% 7,6% 46,2% 53,8% 0,1% 0,4%

http://www.val.se