Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mörrum västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mörrum västra 1244 15,4% 26,4% 24,4% 33,8% 7,1% 49,9% 50,1% 0,6% 1,6%
Summa 1244 15,4% 26,4% 24,4% 33,8% 7,1% 49,9% 50,1% 0,6% 1,6%

http://www.val.se