Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Möllebacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Möllebacken 1750 15,8% 33,8% 20,9% 29,4% 6,7% 47,7% 52,3% 0,3% 0,7%
Summa 1750 15,8% 33,8% 20,9% 29,4% 6,7% 47,7% 52,3% 0,3% 0,7%

http://www.val.se