Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Falkvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Falkvik 1885 15,9% 31,9% 24,5% 27,7% 7,7% 50,3% 49,7% 0,3% 1,2%
Summa 1885 15,9% 31,9% 24,5% 27,7% 7,7% 50,3% 49,7% 0,3% 1,2%

http://www.val.se