Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hjortakroken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hjortakroken 1132 15,4% 33,3% 24,6% 26,8% 6,6% 48,2% 51,8% 0,4% 1,3%
Summa 1132 15,4% 33,3% 24,6% 26,8% 6,6% 48,2% 51,8% 0,4% 1,3%

http://www.val.se