Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norje m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norje m fl 1091 13,9% 27,4% 26,5% 32,2% 6,4% 52,7% 47,3% 0,4% 0,5%
Summa 1091 13,9% 27,4% 26,5% 32,2% 6,4% 52,7% 47,3% 0,4% 0,5%

http://www.val.se