Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gammalstorp m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gammalstorp m fl 906 13,9% 31,5% 26,6% 28,0% 7,3% 52,4% 47,6% 0,8% 0,8%
Summa 906 13,9% 31,5% 26,6% 28,0% 7,3% 52,4% 47,6% 0,8% 0,8%

http://www.val.se