Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hörvik m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hörvik m fl 964 13,0% 27,7% 30,9% 28,4% 5,6% 49,9% 50,1% 0,1% 1,9%
Summa 964 13,0% 27,7% 30,9% 28,4% 5,6% 49,9% 50,1% 0,1% 1,9%

http://www.val.se