Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hällevik m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hällevik m fl 1298 11,4% 25,0% 28,2% 35,4% 5,9% 50,5% 49,5% 0,4% 1,5%
Summa 1298 11,4% 25,0% 28,2% 35,4% 5,9% 50,5% 49,5% 0,4% 1,5%

http://www.val.se