Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Svalöv Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Svalöv Norra 1572 21,1% 33,3% 19,6% 26,0% 9,3% 50,0% 50,0% 0,7% 0,8%
Summa 1572 21,1% 33,3% 19,6% 26,0% 9,3% 50,0% 50,0% 0,7% 0,8%

http://www.val.se