Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kågeröd - Stenestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kågeröd - Stenestad 1705 15,2% 32,8% 24,9% 27,0% 7,4% 51,0% 49,0% 1,1% 1,0%
Summa 1705 15,2% 32,8% 24,9% 27,0% 7,4% 51,0% 49,0% 1,1% 1,0%

http://www.val.se