Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tågarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tågarp 674 19,7% 34,4% 26,6% 19,3% 7,6% 51,8% 48,2% 0,9% 2,1%
Summa 674 19,7% 34,4% 26,6% 19,3% 7,6% 51,8% 48,2% 0,9% 2,1%

http://www.val.se