Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Teckomatorp - Norrvidinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Teckomatorp - Norrvidinge 1754 18,5% 33,4% 24,5% 23,6% 9,0% 52,1% 47,9% 1,0% 1,2%
Summa 1754 18,5% 33,4% 24,5% 23,6% 9,0% 52,1% 47,9% 1,0% 1,2%

http://www.val.se