Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Konga - Ask

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Konga - Ask 617 15,6% 31,6% 31,6% 21,2% 7,6% 52,7% 47,3% 2,3% 2,1%
Summa 617 15,6% 31,6% 31,6% 21,2% 7,6% 52,7% 47,3% 2,3% 2,1%

http://www.val.se