Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kyrkheddinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkheddinge 780 16,9% 37,8% 26,9% 18,3% 9,7% 53,8% 46,2% 1,4% 4,6%
Summa 780 16,9% 37,8% 26,9% 18,3% 9,7% 53,8% 46,2% 1,4% 4,6%

http://www.val.se