Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borggård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borggård 1175 15,4% 36,8% 20,2% 27,7% 8,6% 50,8% 49,2% 0,7% 2,3%
Summa 1175 15,4% 36,8% 20,2% 27,7% 8,6% 50,8% 49,2% 0,7% 2,3%

http://www.val.se