Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stanstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stanstorp 1188 13,7% 33,8% 17,4% 35,0% 7,7% 47,2% 52,8% 0,4% 1,1%
Summa 1188 13,7% 33,8% 17,4% 35,0% 7,7% 47,2% 52,8% 0,4% 1,1%

http://www.val.se