Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Annero

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Annero 1304 11,7% 32,0% 17,8% 38,5% 6,8% 50,7% 49,3% 0,5% 0,5%
Summa 1304 11,7% 32,0% 17,8% 38,5% 6,8% 50,7% 49,3% 0,5% 0,5%

http://www.val.se