Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tottarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tottarp 760 11,2% 49,5% 22,6% 16,7% 7,0% 52,5% 47,5% 0,8% 1,1%
Summa 760 11,2% 49,5% 22,6% 16,7% 7,0% 52,5% 47,5% 0,8% 1,1%

http://www.val.se