Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gamla Åkarp-Dalslund-Kockumsområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Åkarp-Dalslund-Kockumsområdet 1297 13,7% 36,5% 26,8% 22,9% 8,8% 49,5% 50,5% 0,9% 2,2%
Summa 1297 13,7% 36,5% 26,8% 22,9% 8,8% 49,5% 50,5% 0,9% 2,2%

http://www.val.se