Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Harakärrsområdet-Mossvägen-Lyckö Äng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Harakärrsområdet-Mossvägen-Lyckö Äng 1440 13,9% 39,2% 19,8% 27,2% 7,3% 46,8% 53,2% 0,5% 1,5%
Summa 1440 13,9% 39,2% 19,8% 27,2% 7,3% 46,8% 53,2% 0,5% 1,5%

http://www.val.se