Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tågarpsvägen-Medborgarhuset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tågarpsvägen-Medborgarhuset 931 20,0% 33,8% 28,4% 17,8% 7,6% 54,4% 45,6% 1,6% 1,9%
Summa 931 20,0% 33,8% 28,4% 17,8% 7,6% 54,4% 45,6% 1,6% 1,9%

http://www.val.se