Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Grönvägen-Elisetorpsvägen 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Grönvägen-Elisetorpsvägen 7 1129 21,8% 29,0% 18,6% 30,6% 7,8% 48,4% 51,6% 0,3% 1,3%
Summa 1129 21,8% 29,0% 18,6% 30,6% 7,8% 48,4% 51,6% 0,3% 1,3%

http://www.val.se