Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Svenshög

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Svenshög 1532 20,8% 30,0% 22,0% 27,2% 8,5% 49,7% 50,3% 1,0% 2,6%
Summa 1532 20,8% 30,0% 22,0% 27,2% 8,5% 49,7% 50,3% 1,0% 2,6%

http://www.val.se