Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Burlövs egnahem-Sege by-Sunnanå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Burlövs egnahem-Sege by-Sunnanå 674 16,0% 34,4% 29,1% 20,5% 6,4% 52,8% 47,2% 0,7% 5,0%
Summa 674 16,0% 34,4% 29,1% 20,5% 6,4% 52,8% 47,2% 0,7% 5,0%

http://www.val.se