Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rinnebäck-Strandängen-Tågarpsvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rinnebäck-Strandängen-Tågarpsvägen 1218 18,3% 34,8% 26,6% 20,3% 8,5% 50,8% 49,2% 0,7% 1,1%
Summa 1218 18,3% 34,8% 26,6% 20,3% 8,5% 50,8% 49,2% 0,7% 1,1%

http://www.val.se