Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Eskilstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Eskilstorp 1422 12,2% 36,5% 22,2% 29,0% 8,1% 49,6% 50,4% 0,4% 1,4%
Summa 1422 12,2% 36,5% 22,2% 29,0% 8,1% 49,6% 50,4% 0,4% 1,4%

http://www.val.se