Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hököpinge-Gessie

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hököpinge-Gessie 1415 14,0% 43,1% 24,0% 18,9% 7,7% 50,2% 49,8% 1,1% 1,3%
Summa 1415 14,0% 43,1% 24,0% 18,9% 7,7% 50,2% 49,8% 1,1% 1,3%

http://www.val.se