Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vellinge södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vellinge södra 985 12,7% 39,8% 22,2% 25,3% 7,9% 48,7% 51,3% 1,0% 1,9%
Summa 985 12,7% 39,8% 22,2% 25,3% 7,9% 48,7% 51,3% 1,0% 1,9%

http://www.val.se