Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vellinge väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vellinge väster 1367 16,0% 29,8% 18,8% 35,4% 7,3% 47,0% 53,0% 1,2% 1,0%
Summa 1367 16,0% 29,8% 18,8% 35,4% 7,3% 47,0% 53,0% 1,2% 1,0%

http://www.val.se